kerk770

De zerken van Farmsum

zerkenWelkom op de site van “de zerken van Farmsum”

Via deze site willen wij u op de hoogte houden van alles wat gaande is rondom de zerken van Farmsum.

Bijzondere zerken gevonden in Farmsumer kerk. (juni-2012)

kerkBij werkzaamheden in de kerk van Farmsum is opnieuw een aantal grafstenen gevonden, van groot belang voor de geschiedenis van dit bijzondere dorp. De vondst is extra bijzonder omdat daardoor een nog onbekende heer van Farmsum tevoorschijn gekomen is. De opeenvolging van de ruim drie eeuwen heerschappij van de Ripperda’s leek volledig bekend te zijn, maar nu blijkt dat begin 17de eeuw Jacob Ripperda aan de lijst moet worden toegevoegd. De grafzerken van zijn moeder en van twee van zijn drie echtgenotes zijn teruggevonden. Daarnaast werd een zeer fraaie deksteen uit 1625 gevonden waarmee de grafkelder van de Ripperda’s van Farmsum bedekt werd. Deze steen vertoont de wapens van Jacob en zijn eerste vrouw en toont aan dat deze vergeten Ripperda inderdaad enige jaren heer van Farmsum is geweest. Vermoedelijk bevinden zich onder de vloer van het koor nog de grafzerken van andere Ripperda’s uit de 16de en 17de eeuw. (tekst van Redmer Alma)

GIFTEN EN DONATIES.

Giften ten bate van de zerken van Farmsum zijn hartelijk welkom, u  kunt uw donatie doen op banknummer NL79 FVLB 0227 0817 06 t.n.v. Project Ripperda zerken Farmsum.

BEZICHTIGING FARMSUMERKERK.

Bezichtiging Farmsumerkerk. ( Gratis) In de maanden juni, juli en  augustus is de kerk op zaterdagmiddag van 2 tot 4 uur voor bezichtiging geopend,en de andere maanden de eerste zaterdag van de maand van 14:00 tot 16:00 uur.
Of volgens afspraak tel: 0596-615418 of 0596- 627252.

Groninger geschiedenis